IBAN Конвертор

Тук може да проверите какъв ще бъде Вашият нов IBAN след вливането на Експресбанк в Банка ДСК.

  • Внимание! Новият IBAN не трябва да бъде използван преди вливането на Експресбанк в Банка ДСК.
  • На номерата на срочни депозити в Експресбанк, след интеграцията с Банка ДСК, няма да бъде генериран нов IBAN.