Често задавани въпроси

Уважаеми клиенти,

Тук ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с интеграцията на Експресбанк и Банка ДСК. Информацията е структурирана по теми, така че бързо и лесно да научавате повече за предстоящите промени и подобрения в продуктите и услугите, които ще Ви предложи новата обединена банка.

Моля, следете страницата за актуална информация.

Доставка на дебитни и кредитни карти

x
 1. 1. Ще ми струва ли нещо преиздаването и доставката на дебитната ми карта? Коя куриерска компания ще ми достави новата карта?

  Не, услугата е напълно безплатна за Вас. Доставката с куриер е за сметка на банката. За доставката на новите карти сме ангажирали куриерска фирма „Булпост".

 2. 2. Мога ли да посоча адрес за доставка в чужбина?

  Да. За клиенти, които в периода януари-април 2020 г. са в чужбина и нямат възможност да получат карта си на адрес в България или в офис на банката, новата карта ще бъде изпратена на посочения адрес в чужбина през м. април 2020 г. Преди изпращането допълнително ще бъде извършена идентификация и потвърждение на адреса за доставка.

 3. 3. Кога точно ще получа новата си карта?

  Новите карти ще бъдат доставени в периода януари-април 2020г.

 4. 4. Кога ще мога да използвам новата карта с логото на Банка ДСК?

  Ще можете да използвате новата си дебитна карта след официалното вливане на Експресбанк в Банка ДСК. До вливането достъпът до средствата Ви ще става чрез старата карта, издадена от Експресбанк.

 5. 5. Моята карта е с дизайн от каталог. Ще има ли промяна в него?

  Картата, издадена от Банка ДСК, ще бъде с дизайна, избран от Вас от каталога в Експресбанк.

 6. 6. Какъв ще е лимитът ми за теглене от новата ми карта?

  Условията за ползване на преиздадената Ви дебитна карта остават без промяна. Лимитът за теглене на сума от ATM се запазва същият.

 7. 7. Как ще бъде активирана картата ми, ако я получа с куриер?

  Картата ще бъде придружена с подробни инструкции за начина на активирането ѝ лично от Вас.

 8. 8. Отново с куриер ли ще получа ПИН кода на картата ми?

  Чрез куриер ще получите само преиздадената пластика. Картата ще бъде придружена с инструкции за начина на получаване на ПИН кода чрез SMS съобщение на мобилния телефон, с който сте регистриран в Експресбанк.

 9. 9. Мога ли да сменя адрес за доставка, който вече съм посочил?

  Да, можете да промените адреса за доставка, както и телефона за връзка с Вас, до 10 декември 2019 г. в офис на Експресбанк или с обаждане на Центъра за обслужване на клиенти на Експресбанк.

 10. 10. Мога ли да си получа картата в офис на Експресбанк?

  Да, разбира се, но за Ваше удобство препоръчваме да Ви я доставим с куриер, така ще спестите време.

 11. 11. Мога ли да се откажа от преиздаване на картата?

  Всички съществуващи карти на клиенти на Експресбанк ще бъдат подменени с нови карти с логото на Банка ДСК. Разбира се, договор за банкова карта винаги може да бъде прекратен, както за картата, издадена от Експресбанк до датата на вливане, така и за картата, издадена с логото на Банка ДСК след датата на вливане.

 12. 12. Как ще получа картата си, ако куриерът не ме открие на посочения адрес?

  Ако не бъдете открит на посочения адрес, картата Ви ще бъде пренасочена към офис на Банката, за което ще бъдете уведомен чрез SMS от Банката.

 13. 13. Наскоро получих новата/преиздадената си карта от Експресбанк. Защо трябва да бъде преиздадена отново?

  Подмяната на платежните инструменти (дебитни и кредитни карти), издадени от Експресбанк се налага, тъй като след датата на обединяване на двете банки Банка ДСК ще стане правоприемник на Експресбанк, в това число и страна – доставчик на платежни услуги по всички договори за издаване и обслужване на банкови карти, по които преди обединяването страна е била Експресбанк.

 14. 14. Защо картите ми не са в офиса, където последно получих карта от Експресбанк?

  Ако притежавате две или повече карти, всички те ще бъдат доставени в един и същ наш офис, за да можете да ги получите заедно. Много наши клиенти във времето имат карти от различни клонове и за да им спестим усилия и време, пренасочихме преиздадените карти на едно място.

 15. 15. Как ще разбера, че новата ми карта е готова?

  Клиентите с мобилен телефон ще бъдат известени с SMS и/или Viber съобщение. Тези с имейл адрес в системата ни, съответно ще получат и имейл съобщение. Предвижда се тези, които нямат регистриран мобилен телефон или имейл, да получат писмо с обратна разписка.

 16. 16. От кой номер ще бъдат изпращани уведомителните SMS и Viber съобщения?

  Viber съобщенията ще се изпращат от официалния канал на Банка ДСК във Viber, който се визуализира с лого, надпис Банка ДСК и син бадж:

  dsk bank viber

  SMS съобщенията ще бъдат изпращани от DSK Bank.

 17. 17. При получаване на картата с куриер, може ли SMS-ът за ПИН код да се генерира повторно?

  Да, SMS съобщението с временен ПИН код може да се изпраща многократно, но ще бъде ограничен броят на върнатите от банката отговори до 5, като всеки път ще се връща един и същ ПИН код.

 18. 18. Смених мобилния си оператор. SMS съобщението ще бъде ли доставено?

  При смяна на мобилен оператор със запазване на номера, ще получите съобщението ни.

 19. 19. Ще има ли период, в който ще мога да ползвам и двете си карти – тази с логото на Експресбанк и тази с лого на Банка ДСК?

  Не. Старата карта ще осигурява достъп до средствата Ви до датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК, а новата ще може да използвате след датата на обединението на двете банки.

 20. 20. Как ще бъде деактивирана старата пластика с лого на Експресбанк? Трябва ли да я върна в банков офис?

  Старата пластика с лого на Експресбанк ще бъде деактивирана автоматично. Не е необходимо да я връщате в офис на банката.

 21. 21. Ако имам въпроси за обслужването и трансакции с новата пластика, към кой Call Center да се насоча?

  Новата карта ще може да бъде използвана от датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК. За трансакции с нея, моля да се обръщате към Call Center на Банка ДСК на телефон 0700 10 375.

 22. 22. Ще се променят ли таксите за трансакции, като започна да използвам новата ми карта?

  Предстои хармонизация на условията по продуктите на двете банки. В случай че в резултат на хармонизацията бъдат извършени промени, информация за тях ще бъде предоставена достатъчно рано и в съответствие със сключените договори и изискванията на приложимото действащо законодателство в законоустановените срокове.

  Актуална информация относно приложимата Тарифа след обединяването на Банка ДСК и Експресбанк ще бъде публикувана на интернет страниците и на двете банки, както и ще бъде достъпна в нашите офиси.

 23. 23. Защо преиздадената ми карта е Visa, а не Mastercard, както досегашната?

  Картите имат един и същ достъп, както и таксуване. След обединяването на двете банки, можете да си заявите допълнителна карта Mastercard, като задържите или деактивирате Visa картата.

 24. 24. Защо получавам Mastercard World вместо досегашната ми карта Mastercard Gold Дебит? Какви са характеристиките на Mastercard World?

  Mastercard World е по-висок клас дебитна карта, тъй като са включени две уникални услуги Global Wi-Fi Boingo – безплатен WI-FI при пътуване в чужбина и Lounge Key – достъп до над 850 летищни ВИП салона в повече от 120 страни по света.

 25. 25. Как ще получа новата си кредитна карта?

  Банка ДСК ще Ви изпрати персонално съобщение (смс или вайбър) с покана да посетите посочения в съобщението офис, както и да подпишeте нов договор за издаване и обслужване на картата.

 26. 26. Каква ще бъде годишната такса по новоиздадената ми кредитна карта?

  Такса за обслужване по новоиздадената Ви кредитна карта е посочена в Условията на договора за кредитна карта. В случай на промени, те ще бъдат извършени по предвидения в договора ред.

 27. 27. Трябва ли да сключвам нов договор при получаване на новата кредитна карта?

  При получаването на кредитната карта е необходимо да подпишете нов договор.

 28. 28. Запазват ли се същите условия по новата ми кредитна карта от Банка ДСК?

  Някои от условията и функционалностите се запазват, но ще има и промени. Най-важната от тях е промяната на падежната дата. След вливането на двете банки, падежната дата ще бъде 10-то число на всеки месец.

 29. 29. Променя ли се срокът за внасяне на минималната сума за револвиране?

  Срокът за внасяне на минималната сума остава 15 дни след падежната дата.

 30. 30. Как ще научавам какъв е размерът на минималната сума за револвиране?

  Ще получавате безплатен SMS с размера на минималната сума за револвиране, която е дължима между 11-то и 25-то число на месеца.

 31. 31. Какви други предимства ще има новата ми кредитна карта от Банка ДСК?

  Новата Ви кредитна карта от Банка ДСК Ви носи много предимства. Така например, за първите три месеца след вливането на Експресбанк в Банка ДСК получавате 1% бонус (кешбек) от стойността на покупките, извършени в рамките на този период. Освен това, при погасяване на цялата усвоена сума към падежната дата в периода 11 – 25-то число, не се начислява лихва върху направените от Вас покупки за целия предходен период. Също така, ще имате възможност да изберете дизайна на Вашата карта, както и да продължите да ползвате многобройните предимства на програмата за лоялност Merci, която Ви носи допълнителни отстъпки при наши търговски партньори.

 32. 32. Какви са застрахователните покрития по дебитната и кредитната ми картата?

  За клиенти - физически лица с действаща застраховка „Помощ при пътуване (Травел)“ по дебитни карти на Експресбанк (Mastercard Classic и Mastercard Gold):

  • Застраховката остава в сила до изтичане на срока на картата, издадена от Експресбанк, чийто номер е посочен в сертификата. Смяната на картите с карти, издадени от Банка ДСК, не оказва влияние върху срока на застраховката. Не е необходимо клиентите да предприемат никакви допълнителни действия в тази връзка.

  • След интеграцията на двете банки клиентите могат да сключат застраховка към Групама Застраховане ЕАД. За видовете застраховки и условията по тях клиентите могат да получат допълнителна информация след интеграцията на банките.

  За клиенти - физически лица с действаща застраховка „Помощ при пътуване (Револвинг)“ по кредитни карти на Експресбанк (Visa Classic, Mastercard Classic, Visa Gold, Mastercard Gold (the one 1) и VISA Infinite):

  • Съгласно условията на застраховката, при прекратяване на договора за банкова карта се прекратява и застраховката към нея. Всички действащи застраховки към посочените карти остават в сила, докато е валиден договорът за кредитна карта, издадена от Експресбанк. С влизане в сила на новия договор за кредитна карта, издадена от Банка ДСК, застраховка към съответната карта, издадена от Експресбанк, се прекратява. На клиенти с кредитни карти Visa Gold, Mastercard Gold и VISA Infinite се предлага нова застраховка „Помощ при пътуване“ към Групама Застраховане, която е безплатна за клиента. За да ползва застраховката, картодържателят дава съгласие и се подписва в секция за застраховка в договора за кредитна карта.

  • На клиентите, които са дали съгласие за застраховане, банковият служител предоставя един екземпляр от Общите условия и сертификат на застраховка Помощ при пътуване към Групама за съответния вид карта.

 33. 33. Имам ли застраховка по дебитната карта VPAY?

  Застраховка VPAY по VPAY карти на Експресбанк е в процес на обсъждания със застрахователя. Всеки клиент с активна застраховка VPAY ще получи допълнително персонално съобщение относно застраховката.

 34. 34. Запазва ли се застраховка „Комфорт“ по картата с лого на Банка ДСК? Ако е част от пакет, ще продължи ли да съществува и след интеграцията?

  Застраховка „Комфорт“ не е свързана с конкретна карта. Действащите застраховки „Комфорт“, сключени чрез Експресбанк, се запазват след обединяването на двете банки.

Електронно и мобилно банкиране

x
 1. 1. Планира ли се промяна в интернет банкирането за индивидуални клиенти на Експресбанк - BankOn Web, след вливането в Банка ДСК?

  Да. Потребителите на BankOn Web на Експресбанк ще имат възможност да ползват услугите на платформата за електронно банкиране на Банка ДСК – ДСК Директ, след като регистрират свое потребителско име и парола.  

 2. 2. Кога се очаква да настъпи тази промяна?

  Прехвърлянето ще се осъществи след вливането на Експресбанк в Банка ДСК в средата на 2020 г.

 3. 3. Трябва ли ми предварителна регистрация и в интернет банкирането на Банка ДСК - ДСК Директ?

  След март 2020 г. във Вашия профил като потребител на BankOn Web ще получите специален линк. Чрез него ще иматe възможност да потвърдите ползването на електронните канали на Банка ДСК, както и да посочите желани потребителски идентификатори - потребителско име и парола за достъп до интернет банкирането ДСК Директ.

 4. 4. Ще имам ли възможност да се запозная предварително с ДСК Директ?

  Да, успешно създаден профил в ДСК Директ преди обединението на двете банки Ви дава възможност за предварителен преглед и запознаване с нейните функционалности. Освен това, на www.dskdirect.bg  има демо филм за работа с платформата.

 5. 5. Кога реално ще мога да ползвам интернет банкиране ДСК Директ?

  Реалното извършване на операции чрез интернет банкиране ДСК Директ ще бъде възможно след обединението на двете банки. Потребителите на BankOn Web, които не са потвърдили предварително ползването на ДСК Директ, ще могат да го направят и след датата на обединението на двете банки.

 6. 6. Промяната идентична ли е и при мобилното банкиране BankOn Mobile?

  Мобилното банкиране на Банка ДСК – DSK Smart, ще бъде достъпно за потребителите на BankOn Web след обединението на двете банки както и след:

  1. успешно създаден профил в интернет банкирането ДСК Директ;

  2. успешно активиране на мобилната апликация DSK Smart;

  3. добавяне чрез ДСК Директ на всички желани сметки в DSK Smart.

 7. 7. След обединението на двете банки ще мога ли да подписвам преводите си с тоукън устройството от Експресбанк?

  След вливането на Експресбанк в Банка ДСК, потребителите на BankOn Web, които използват mTan или тоукън, ще имат възможност допълнително да изберат средство за подпис на платежни операции и документи в интернет банкирането ДСК Директ. Те ще могат да извършват  преводи в ДСК Директ чрез избрано от тях средство за сигурност:

  - еднократен SMS код + PIN;

  - мобилно приложение DSK mToken;

 8. 8. Ще имам ли достъп до архив на извършените операции в BankOn Web до деня на вливането на Експресбанк в Банка ДСК.

  Достъп до архив ще бъде осигурен от ДСК Директ.

 9. 9. Ще имам ли достъп до профила си в BankOn Web след вливането на Експресбанк в Банка ДСК?

  Не. След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК отдалечен достъп до сметките, както и информацията свързана с тях, ще бъде възможен само чрез ДСК Директ  - платформата за онлайн банкиране на Банка ДСК.

 10. 10. Ще имам ли достъп до всички функционалности на BankOn Web и в ДСК Директ?

  ДСК Директ е платформа за онлайн банкиране на Банка ДСК, която ще даде достъп на клиентите на Експресбанк до голям брой модерни, иновативни и потребителско ориентирани функционалности. Разбира се, тъй като BankOn Web е различна платформа за интернет банкиране, част от функционалностите й няма да могат да бъдат интегрирани в ДСК Директ. След вливането на Експресбанк в Банка ДСК, например, няма да е  достъпна функционалността BankHub. В същото време на разположение на клиентите за Експресбанк ще бъдат достъпни много повече функционалности, които ще предложат по-модерно и достъпно банково обслужване без да е необходимо да се посещават офиси на банката:

  - Да управляват банковите си карти изключително лесно (промяна на лимити по карта, временно блокиране, преиздаване на карта, регистриране на 3D парола за интернет покупки);

  - Възможност за използване по всяко време на „Спестовна компонента“ с контрол над спестяванията;

  - Възможност за използване „Виртуална карта“ за по-сигурно пазаруване при онлайн търговци;

  - Възможност да откриват и управляват Виртуални депозити в различна валута и срочност;

  - Възможност да откриват сметки, да издават и преиздават банкови карти;

  - Възможност да подават искане за различни кредитни продукти;

  - Възможност да заявяват и управляват SMS известия.

 11. 11. По същия начин ли стои въпросът с функционалностите на BankOn Mobile?

  Има някои малки разлики във функционалностите на BankOn Mobile, които няма да са достъпни през DSK Smart, например в DSK Smart не могат да се извършват преводи към запазени бенефициенти, а само със запазени бланки. В същото време мобилното приложение на Банка ДСК има редица други преимущества:

  - Функционалност „Бърза справка“ за проверяване на наличност на до 3 броя сметки на клиента с един клик още на начален екран, преди вход в приложението, или чрез Widget на избран от клиента екран на телефона;

  - Управление на банкови карти в реално време – увеличаване и намаляване на лимити, временно блокиране и активиране на карти;

  - Управление на спестявания в реално време чрез услугата „Спестовна компонента“;

  - Използване на виртуална карта;

  - Подаване на искания за различни кредитни продукти;
  - Запазване на час в клон на банката;

  - Други.

 12. 12. Ще бъде ли достъпна в ДСК Директ, наличната информация в профила ми BoW/BoW Pro за запазени образци и бенефициенти?

  Да. Наличната в BoW/BoW Pro информация за запазени образци и бенефициенти, ще бъде мигрирана и достъпна в ДСК Директ.

 13. 13. Ще може ли в ДСК Директ да се ползват сегашните файлове за заплати и пакетни плащания, които ползвам в BoW/BoW Pro?

  Да. Текущо ползваните в BoW/BoW Pro файлови формати ще могат да се ползват в ДСК Директ, чрез аналогични на BoW/BoW Pro функционалности.

SMS банкиране (BankOn SMS)

x
 1. 1. След вливането Експресбанк в Банка ДСК, какво ще стане с SMS банкирането ми (BankOn SMS)?

  След интеграцията на двете банки, клиентите на Експресбанк ще могат да използват услугата за SMS известяване на Банка ДСК. Тя позволява на клиентите лесно да заявят, променят и прекратят получаването на SMS известия както през интернет банкирането на Банка ДСК – ДСК Директ, така и във всеки банков офис.

 2. 2. SMS известията на Банка ДСК покриват ли функционалностите на BankOn SMS?

  Услугата за SMS известяване на Банка ДСК се различава от SMS банкирането, ползвано от клиентите на Експресбанк. Част от функционалностите на BankOn SMS няма да се предлагат след датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК.

 3. 3. До кога ще мога да ползвам BankOn SMS?

  До датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК, планирана за средата на 2020 г.

 4. 4. Какви SMS известия ще получавам от Банка ДСК?

  В онлайн банкирането на Банка ДСК – ДСК Директ, меню „Известия“ можете сами да изберете какви SMS известията да получавате. Там се създават и прекратяват абонаменти за съобщения на избран мобилен номер. Абонамент е възможен за:

  • Сутрешно Салдо. Предоставя се информация за сутрешна наличност по сметка (изпраща се всеки работен ден след 8:00 ч.);
  • Платена/неплатена комунална услуга. Известия, свързани с плащания на битови сметки (безкасови плащания чрез директен дебит);
  • Постъпления по сметка. Предоставяинформация за постъпления по сметка в работни дни: от 8:00 до 21:00 ч.; в неработни дни: от 10:00 до 21:00 ч.;
  • Наредени преводи/тегления от сметка. SMS известие при наредени преводи, еднократни плащания на битови сметки и касови тегления. Изпращат се в работни дни: от от 8:00 до 21:00 ч.; в неработни дни: от 10:00 до 21:00 ч.; За автоматични операции (такси, лихви, периодични преводи, левови преводи, наредени с бъдещ вальор), както и за картови трансакции, този вид SMS известие не се изпраща.
  • Трансакция по карта. SMS известие с информация за всяка извършена трансакция с дебитна или кредитна карта. Изпраща се в момента на извършване на трансакцията.
  • Минимална сума за револвиране (MRA) за кредитни карти. Предоставя информация за дължимата минимална сума за погасяване/револвиране по кредитна карта.
  • SMS известие за еднократна ЗD парола за извършване на онлайн плащане в интернет.

 5. 5. Кои функционалности на BankOn SMS няма да се предлагат след интеграцията с Банка ДСК?

  • Всички интерактивни SMS известия (чрез предефинирани SMSкоманди);
  • Заявен специфичен график за получаване на SMS известия;
  • Зададен лимит за получаване наSMS известия;
  • SMS известия, заявени за получаване на английски език;
  • SMS известия, заявени във връзка с единични комунални плащания;
  • SMS известия, заявени по спестовни сметки;
  • SMS известия, заявени по депозитни сметки;
  • SMS известия с информация за задължение за последен отчетен период по кредитна карта;
  • SMS известия с информация за свободен лимит по кредитна карта;