• icon-goal

  Цел

  Кредит за оборотни средства (за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция)
  icon-size

  Размер

  • до 95% от очакваните субсидии при земеделски стопани, които подават заявление за подпомагане за първи път;
  • до 100% от получените субсидии при земеделски стопани, които са получавали субсидии за предходна година
  icon-terms

  Срок

  До 18 месеца  от подписване на договора за кредит с опция за продължаване на срока за всяка следваща година след годишен преглед на финансовото състояние на клиента

 • icon-goal

  Цел

  Разплащане на ренти към множество арендодатели чрез най-голямата клонова мрежа в България.

  Ползи за арендатора

  1. Намаляване на разходите за теглене на пари в брой за разплащане на ренти.
  2. Спестяване на време за администриране на целия процес по разплащане.
  3. Повишаване на удовлетвореност сред арендодателите, ползвайки средствата си веднага в брой или по банкова сметка.
  4. Освобождаване на време за управление на бизнес процесите в стопанството си.
  5. Заплащане само на реално извършените плащания в посочен от Вас период.
  icon-terms

  Цена

  Услугата се договаря индивидуално.

 • icon-goal

  Цел

  • Продуктът е за авансово финансиране на субсидии по определени схеми и мерки за Директни плащания за две години напред.
  • Кредит за оборотни средства (за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция).
  icon-size

  Размер

  Максимален размер - до 160% от получените за предходна година средства по определени схеми и мерки за Директни плащания. 

  icon-terms

  Срок

  До очаквания срок на изплащане на субсидиите за две поредни стопански години, но максимум до 30 месеца (2х12+6).

 • icon-goal

  Цел

  Финансиране на инвестиции за покупка на земеделска техника
  icon-size

  Размер

  • Максимален размер до 2 000 000 BGN/1 000 000 EUR
  • До 100% от покупната стойност без ДДС, в случаите когато финансирането е за проект по Европейски програми и очакваната субсидия ще бъде заложена в полза на Банката.
  • До 80% от покупната стойност без ДДС – във всички други случаи на покупка на техника.
  icon-terms

  Срок

  До 5 години
 • icon-goal

  Цел

  Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства, банкови гаранции, вкл. лимит за множество банкови гаранции

  icon-size

  Размер

  • За оборотни кредити
   - мин. 5 000 лв.;
   - максимум се определя в съответствие с изискванията на Банката.
  • За инвестиционни кредити/ инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми:
   -мин. 5 000 лв./валутна равностойност;
   -макс. до 90% от стойността на инвестицията/одобрените разходи за реализиране на проекта.
  icon-terms

  Срок

  • До 5 години за оборотни кредити
  • До 15 години за инвестиционни кредити и инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми
  • Гаранционно покритие - до 50% от размера на кредита.
 • icon-goal

  Цел

  Финансиране на инвестиции в покупка на земеделска земя - допустими за финансиране са всички категории земеделска земя.

  icon-size

  Размер

  • Максимален размер - до 2 000 000 BGN/1 000 000 EUR
  • Размерът на кредита не може да надвишава 90% от покупната стойност на земята съгласно нотариалния акт за покупко-продажба.
  icon-terms

  Срок

  • до 15 години когато земеделската земя е обезпечение по кредита и не се прилага гратисен период;
  • до 10 години във всички останали случаи
 • icon-goal

  Цел

  Финансиране на търговски вземания с отложено плащане, без предоставяне на допълнителни обезпечения