Срочни депозити за индивидуални клиенти от Банка ДСК

Средствата Ви са на сигурно място с нашите срочни депозити и безсрочни влогове, съхранявайте за 3, 6, 12 или 24 месеца.

Thumbnail 400х225 400х225

Срочни депозити

Съхранявайте парите си на сигурно за срок от 1,3, 6, 12 или 24 месеца

Thumbnail 400x225 400x225

Безсрочни влогове

Средствата Ви са на сигурно място, като можете да теглите и внасяте по всяко време

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5