Съхранявайте парите си на сигурно за срок от 1,3, 6, 12 или 24 месеца
Средствата Ви са на сигурно място, като можете да теглите и внасяте по всяко време
Съчетание между класически депозит и инвестиция на капиталов пазар.
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5