Разберете повече за специализираните инвестиционни продукти!

Взаимният /договорният/ фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Клиентите предоставят средствата си за управление чрез закупуване на т.нар. „дялове” на конкретен фонд.

Използването на ДСК Взаимни Фондове като вариант за управление на средства дава следните предимства за клиентите:

 • Разнообразни продукти като структура на портфейла и степен на риска – фондове на паричния пазар, фондове в депозити и облигации, балансиран фонд и фондове, инвестиращи предимно в акции. 
 • Доходи от взаимните фондове имат преференциално данъчно третиране в сравнение с доходите от лихви по депозити.
 • Висока ликвидност и гъвкавост при ползването на средствата - клиентът може да продаде обратно притежаваните дялове по всяко време, без това да наруши постигнатата доходност от инвестицията.
 • Оптимизира се съотношението „риск-доходност” при инвестициите и се постига по-голяма диверсификация при управлението на средствата, чрез използването на разнообразните портфейли на фондовете.

  Възможна комбинация от различни фондове дава по-голяма гъвкавост и възможност за оптимизиране на общия резултат от инвестиране на средствата.

  ДСК Директ

  Интернет банкиране

  Запази час

  За консултация

  Клонова мрежа и банкомати

   
  Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  DSK Smart

  Finance

   

  Мобилно банкиране

  Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  DSK Smart

  Finance

  Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

  5