• Thumbnail Renovation_Carrusel_400x225px
  Renovation_Carrusel_400x225px
  Промо до 31.03.2020 г.

  Стандартен потребителски кредит

  Можете да финансирате по-голяма покупка на жилище или кола, да извършите належащ ремонт на дома ви, да отидете на почивка или да разполагате със свободни средства за покупка на стоки и заплащане на услуги

 • Thumbnail dsk_fast_credit_web_banner_400x225px
  dsk_fast_credit_web_banner_400x225px
  Промо до 31.03.2020 г.

  Бърз кредит

  При спешна нужда от пари. Само с лична карта и пари по сметка до 60 минути

 • Thumbnail 400x225
  400x225
  Промо до 31.03.2020 г.

  Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

  Ако превеждате работна заплата по сметка в Банката можете да вземете потребителски кредит с обезпечение залог на вземане по сметка

 • Thumbnail Pension_400x225px
  Pension_400x225px
  Промо до 31.03.2020 г.

  Кредит за пенсионери

  Потребителски кредит до 15 000 лева/7 500 евро, предназначен за клиенти, които превеждат пенсия по сметка в банката

 • Кредит със залог на влог

  Обезпечението е Ваш влог/депозит в Банка ДСК и не е необходимо да удостоверявате допълнително Вашите доходи.

 • Студентски кредит

  Предназначен за финансиране на студенти и докторанти за финансиране на целия или на част от периода за обучение. С фиксиран лихвен процент и без такси

 • Кредит овърдрафт

  За допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.

 • Thumbnail 400x225
  400x225
  Промо до 31.05.2020 г.

  За обучение по обменни програми „Юзит Калърс България“

  Специализиран кредит за ученици, студенти и докторанти за финансиране по програма Work & Travel USA на USIT COLOURS.

 • Кредит за моряци

  Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

 • Кредит за дентално лечение

  Предназначен за финансиране на всички стоматологични процедури и консумативи, предварително планирани или извънредно възникнали по време на лечението.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5