SMS услуги на Банка ДСК

Ние незабавно Ви уведомяваме какво става с парите Ви
 

Дали са Ви платени сметките, преведена ли е заплатата Ви, дали някой не използва Вашите банкови карти, ние се грижим да знаете всичко това.

Какво представлява?

На обявен от Вас номер на мобилен телефон от системата на А1, Telenor и VIVACOM, Вие получавате SMS съобщение изпратено от Банка ДСК за :

 • Наличност по сметка – в началото на всеки работен ден Вие ще знаете наличността по Вашата сметка.
 • Платена/Неплатена комунална услуга – Вие своевременно ще бъдете уведомен за това дали сме платили, или че не можем да платим заявената от Вас комунална услуга (при недостиг на средства).
 • Картконтрол – при всяка финансова операция с Ваша карта, ние ще Ви уведомим незабавно. Този вид известие е безплатно за всички притежатели на кредитни карти, издадени от Банка ДСК
 • Постъпления по сметка – Вие ще бъдете известен при всяко постъпление по Ваша сметка, като съобщението ще съдържа и точната сума.
 • Минимална сума за револвиране – при формиране на минималната сума за револвиране по ваша кредитна карта вие ще бъдете уведомен за размера и крайния срок за погасяване. Този вид известие е безплатно за всички притежатели на кредитни карти, издадени от Банка ДСК.

Колко ще ми струва?

 • Таксите за SMS услуги са за брой изпратени съобщения съгласно действащата тарифа на Банка ДСК, секция „Електронно банкиране”.
 • Включването на услугите е безплатно.

Вашите предимства

 • Вие сте информиран в реално време за операциите извършени с банковите Ви карти.
 • Винаги знаете дали са платени или не сметките Ви за ток, телефон, вода и др.
 • Започвате деня, знаейки с какви средства разполагате.
 • Имате информация за това кога постъпват: вашата заплата/пенсия и други суми по разплащателната Ви сметка.
 • Знаете минималната сума за револвиране по кредитната си карта и крайният срок за нейното внасяне

Какво трябва да направя?

Посетете най-удобния за Вас офис на Банка ДСК, като носите със себе си лична карта и попълните Искане по образец.
SMS услуги могат да бъдат заявени и чрез Интернет канала ДСК Директ.
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5