DSK Q

Проследявайте в реално време натовареността на клоновете, които искате да посетите 

Мобилното приложение „DSK Q“ дава информация за натовареността на банковите офиси. Приложението е предназначено както за настоящи и бъдещи клиенти на банката, така и за външни за Банката лица и има следните възможности:

  • Карта на клоновата мрежа на Банка ДСК (Google map)
  • Карта на мрежата от банкомати (АТМ) на Банка ДСК (Google map)
  • Възможност за преглед натовареността на клоновете в онлайн режим

Моментното ниво на натовареност може да определите посредством цвета, с който е маркирано конкретното поделение както следва: 

Информация за натовареността се представя само за офиси на Банката, които са обезпечени със системата Onlinet (система за организиране реда за обслужване на клиенти) и се обновява на всеки 5 минути. В информацията за поделението има история за седмична и почасова осреднена натовареност за предходния месец, по които потребителят може да се ориентира и да избере за посещение подходящ ден и час от седмицата с по-ниска натовареност.

„DSK Q“ ползва услугата Google Navigator, чрез която потребителят може да бъде навигиран до избрания от него клон или банкомат.

*Onlinet – система за организиране на реда за обслужване на клиентите чрез устройство за издаване на билети, снабдено със специален софтуер.


 

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5