empty image

Награди

  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
Awards icon

Finance Central Europe обяви Банка ДСК за "Най-добра банка в България 2006"

Банка ДСК бе обявена от авторитетното британско списание Finance Central Europe за „Най-добра банка в България 2006 г.”, „Най-добра банка за България по активи 2006 г.”, и „Най-добра банка в България по обща печалба 2006 г.”. Списанието обяви г-жа Виолина Маринова, Главен изпълнителен директор на Банка ДСК и председател на УС, за банкер на годината за България 2006 г.

Awards icon

БАНКА ДСК Е НАЙ-ДОБРАТА БАНКА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007

Според британското списание «Finance Central Europe”

 

Британското списание «Finance Central Europe” обяви Банка ДСК за „НАЙ-ДОБРА БАНКА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007”
Още пет престижни награди за нашата Банка

 

Банка ДСК е обявена от авторитетното британско списание Finance Central Europe за: „Най-добра банка в Югоизточна Европа през 2007 г.”, „Най-добра банка в България 2007 г.”, „Най-добра банка в България по активи 2007 г.”, „Най-добра банка в България по капитал 2007” и „Най-добра банка в България по обща печалба 2007 г.”

Три от тези награди се присъждат на Банка ДСК за втори пореден път след 2006 г. Също за втори пореден път списанието обяви г-жа Виолина Маринова, Главен изпълнителен директор на Банка ДСК и председател на УС, за „Банкер на годината в България 2007 г.”

Четирите награди на Finance Central Europe са поредното признание не само за ефективността на Банка ДСК, която създава и поддържа стандарти в банкирането, но и за личния принос на Виолина Маринова за успешното развитие на институцията.

В писмото, с което Finance Central Europe уведомява Банка ДСК за високите отличия, се изтъква, че те са заслужени с „отлични, рекордни и наистина забележителни резултати” през 2007 г. Особено ценно признание е поставянето на Банката на първо място в цяла Югоизточна Европа, като се има предвид, че задълбоченото проучване на специализираното британско издание е обхванало 11 страни в региона. Сред тях са Гърция и Турция, които имат банкова система, развила се отдавна в условията на пазарната икономика, а така също Хърватия и Словения, Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Сърбия и Румъния.

Ранг-листата, която Finance Central Europe публикува, се основава на щателни анализи на годишното представяне на банките и референции от консултантски агенции. Стойността на отличията за Банка ДСК e още по-висока, като се има предвид че те се присъждат от първото специализирано списание, посветено само на пазарите в Централна и Източна Европа. С тираж 43 000 броя , то се чете от най-влиятелните личности, вземащи икономически и политически решения не само в региона, но и в целия свят.

Awards icon

На 20 юни 2008 Банка ДСК бе обявена за „НАЙ-ДОБРАТА БАНКА В БЪЛГАРИЯ 2008 Г.”

от Finance Central Europe

Британското списание Finance Central Europe обяви Банка ДСК за „НАЙ-ДОБРАТА БАНКА В БЪЛГАРИЯ 2008 Г.” За трети пореден път Виолина Маринова е „Банкер на годината в България”

 

Банка ДСК е обявена от авторитетното британско списание Finance Central Europe за „Най-добрата банка в България 2008 г.” Тази престижна награда се присъжда на най-популярната и с най-голяма клонова мрежа банка в България за трета поредна година.

Също за трети пореден път списанието обяви Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК и председател на УС, за „Банкер на годината в България 2008 г.”

Двете награди на Finance Central Europe са поредното признание не само за ефективността на Банка ДСК, която създава и поддържа стандарти в банкирането, но и за личния принос на Виолина Маринова за успешното развитие на институцията.

Awards icon

Finance Central Europe обяви Банка ДСК за „Най-добрата банка в България 2009 г.”

Виолина Маринова е „Банкер на годината в България за 2009 г.”

Британското списание Finance Central Europe FCE обяви Банка ДСК за „Най-добрата банка в България 2009 г.” за четвърти пореден път. Също за четвърти пореден път Виолина Маринова, председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК, е „Банкер на годината в България за 2009 г.”

Двете награди на Finance Central Europe са поредното признание не само за ефективността на Банка ДСК, която създава и поддържа стандарти в банкирането, но и за личния принос на Виолина Маринова за успешното й развитие.

Издателите на Finance Central Europe придават особена стойност на тазгодишната класация на банките в Югоизточна Европа, тъй като тя се прави на база постигнати резултати в среда, изпълнена с много предизвикателства, и в най-трудната година в историята на развитие на глобалния банков сектор досега.

„Банките в Югоизточна Европа могат да обучават „банките-гиганти” в САЩ, Великобритания и Западна Европа как се расте на база привличане на депозити и благоразумно кредитиране. Огромни печалби могат да бъдат постигнати на основата на проявен здрав разум, което прави банките в Югоизточна Европа институции, в които няма дефицит на доверие. Банките в Югоизточна Европа и техните мениджъри се оценяват като едни от най-добрите в света”, гласи обосновката на издателите на Finance Central Europe за присъдените награди.

Задълбоченото проучване на специализираното британско издание е обхванало 11 страни в региона – Гърция, Турция, Хърватска, Словения, Албания, Босна и Херцеговина, България, Македо-ния, Молдова, Сърбия и Румъния.

Ранглистата, която FCE публикува, се основава на щателни анализи на годишното представяне на банките и референции от консултантски агенции. С тираж около 150 000 броя, FCE се чете от най-влиятелните личности, вземащи икономически и политически решения, и инвеститори от цял свят.

Awards icon

Finance Central Europe обяви Банка ДСК за „Най-добрата банка в България на десетилетието 2000 – 2010 г.”

Виолина Маринова е „Банкер на годината в България за 2010 г.”
Британското списание Finance Central Europe (FCE) обяви Банка ДСК за „Най-добрата банка на десетилетието 2000 – 2010 г. в България”, за „Най-добрата банка в България 2010 г.”, и за пети пореден път Виолина Маринова, председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК, е носител на наградата „Банкер на годината в България за 2010 г.”. В обосновката на престижното издание за този висок приз се изтъква, че той й се присъжда като признание за нейния личен принос за успешното и устойчиво развитие на Банка ДСК.

 

 

Трите награди на Finance Central Europe са поредното признание за ефективността на Банка ДСК, която създава и поддържа стандарти в банкирането.

Особено ценен е призът „Най-добрата банка на десетилетието 2000 – 2010 г.”, който престижното лондонско списание присъжда за първи път тази година. Той се основава на години задълбочени изследвания на банковия сектор в Югоизточна Европа от страна на специализирания екип на списанието и привлечени консултантски агенции. Очаква се тази награда да стане нов критерий за устойчиви банкови практики.

Задълбоченото проучване на специализираното британско издание е обхванало 11 страни в региона – Гърция, Турция, Хърватска,Словения, Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Сърбия и Румъния.

Ранглистата, която FCE публикува през 2010 г., се основава на щателни анализи както на текущото представяне на банките, така и на резултатите през цялото десетилетие 2000-2010 г., и на референции от консултантски агенции. С общ тираж около 162 000 броя, FCE се чете от най-влиятелните личности, вземащи икономически и политически решения, и инвеститори от цял свят.

Finance Central Europe придават много висока стойност на тазгодишната класация. „Банките в Югоизточна Европа могат да обучават „банките-гиганти” в САЩ, Великобритания и Западна Европа как се расте на база привличане на депозити и разумно кредитиране. Печалби могат да бъдат постигнати на основата на проявен здрав разум и оценка на риска, което прави банките в Югоизточна Европа институции, в които няма дефицит на доверие. Банките в Югоизточна Европа и техните мениджъри се оценяват като едни от най-добрите в света”, гласи обосновката на издателите на Finance Central Europe за присъдените награди.

 

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати