Thumbnail 400x225 400x225

Видове сметки

Банка ДСК Ви предлага богата гама от сметки, специално създадени да отговорят на индивидуалните нужди на всеки бизнес - разплащателни, депозитни, със специално предназначение.

Thumbnail 400x225 400x225

Заявете фирмена сметка онлайн

Електронна заявка за откриване на разплащателна сметка за бизнес клиенти

Thumbnail 400x225 400x225

Услуги в чуждестранна валута

Банката изпълнява нареждания за плащания по сметки в чуждестранни банки от цял свят, съгласно действащото в страната законодателство.

Thumbnail 400x225 400x225

Кореспондентски банки

Банка ДСК извършва операции във валута чрез SWIFT и Moneygram.
Банката е установила кореспондентски отношения с 856 банки от 89 държави.

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5