Банка ДСК ЕАД предлага на своите клиенти посредничество при търговия с акции, права и компенсаторни инструменти на Българска фондова борса – София АД, участие на първични и вторични предлагания, търгови предлагания и съхранение на ценни книжа.

Банка ДСК ЕАД предлага на своите клиенти посредничество при търговия с акции и борсово търгувани отделно фондове на международните пазари в Европа, Северна Америка, Азия, Латинска Америка, Африка и Австралия. Банка ДСК ЕАД съхранява чуждестранните финансови инструменти в Clearstream.

Клиентите ни могат да инвестират свободните си средства в акции на водещи родни и международни компании с цел постигане на по-висока доходност.

Комисионите и таксите, които банката прилага, са едни от най-атрактивните на пазара.

Борсово търгуваните фондове (Exchange traded funds) са фондове, чиято цел е да репликират структурата и движението на даден индекс от акции, облигации, борсово търгувани стоки или кошница от активи.

Характеристики на борсово търгуваните фондове:

 • Репликират структурата и движението на даден индекс;
 • За разлика от взаимните фондове, борсово търгуваните фондове се търгуват като акции; 
 • Дават възможност на инвеститорите да получат експозиция, например към различни компании и стоки, като предоставят относително висока степен на диверсификация;
 • Борсово търгуваните фондове в общия случай са по-ликвидни от отделни книжа/активи в състава на индекса;
 • Спестяват транзакционни разходи по структуриране на подобен портфейл;
 • Имат значително по-ниски разходи за управление от взаимните фондове;
 • Борсово търгуваните фондове не гарантират точно следване на индекса, но мениджмънта на фонда има за цел реализиране на възможно най-близък резултат.

За какво са подходящи борсово търгуваните фондове:

 • За структуриране на географски експозиции – БРИКС страни (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка), Азия, Латинска Америка и т.н. За структуриране на експозиция към определен сектор – индустрия, технологии, потребителски стоки и т.н.;
 • За структуриране на експозиция към борсово търгувани стоки – петрол, злато, газ и т.н.;
 • За структуриране на макро стратегии базирани на промяната на фундаментални фактори - лихви, доходност, волатилност, икономически растеж.

Риск – инвестициите в борсово търгувани фондове е изложена на пазарен риск или риск от негативна промяна на цената на фонда поради икономически или специфични за дадена инвестиция фактори.

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5