Банка ДСК е една от най-големите банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Обмяната на валута представлява прехвърляне на парични средства на клиент по разплащателните му сметки от една валута в друга. Прехвърлянето може да бъде направено във всеки клон на банката или онлайн през платформата ДСК Директ или Мултикеш.

Клиентите могат да се възползват от предимството да договорят по-добър курс за обмяна с валутните дилъри на посочените на сайта телефони за суми над 10 000 BGN. Валутите, за които могат да бъдат договаряни преференциални курсове са: EUR, BGN, USD, CHF, GBP, CAD, SEK, HUF, RON, JPY, RUB, TRY, RSD, PLN.

Електронна платформа за валутна търговия ДСК Трейдър

Банка ДСК предлага на своите клиенти възможност да се възползват от платформата за валутна търговия ДСК Трейдър, предоставяща възможност за следене на валутните курсове и сключване на сделки в реално време.

 • Котировки в реално време
 • Фиксирани спредове за търговия
 • Богат избор от валутни двойки
 • Лесна и удобна за работа
 • Без такси и комисиони

Връзка с дилъри:

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“

Стоян Георгиев - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391130
Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391126
Христо Сугарев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391133
Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391365
Деян Манковски - Директор на Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 8010862
Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391364

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5