Thumbnail 400x225 400x225

Оборотно финансиране

Кредити, предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност

Thumbnail 400x225 400x225

Инвестиционно финансиране

Подкрепяме с финансиране вашите инвестиционни проекти

Thumbnail 400x225 400x225

Финансиране с гаранции от ЕИФ и НГФ

Финансиране с гаранции от Европейски Инвестиционен фонд и Национален гаранционен фонд

Thumbnail 400x225 400x225

Специализирано финансиране

Сделките за специализирано финансиране обхващат широк спектър от големи по мащаб сделки, касаещи проектно финансиране, придобивания, публично-частни партньорства.

Thumbnail 400x225 400x225

Специализирани земеделски кредити

Оборотни и инвестиционни кредити за финансиране на земеделски производители и стопани

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5