Бизнес клиенти с годишни приходи от продажби до 3 млн. лв. и лица, упражняващи свободни професии.

МСП клиенти с годишни приходи от продажби до 3 млн. лв. и  лица, упражняващи свободни професии.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5